Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Wethouders van Lijst Riel Goirle

Liselotte Franssen - du Maine

Wethouder

Samen met de burgemeester vormen wethouders het College van Burgemeester en Wethouders.
Zij dragen  zorg voor het dagelijkse bestuur van een gemeente. Elke wethouder heeft een portefeulle, een deeltaak binnen de gemeente.

Denk aan financiën, volkshuisvesting, onderwijs of milieu. De wethouder werkt nauw samen met de betreffende ambtenaren binnen de gemeente en volgt de richtlijnen uitgezet door de gemeenteraad.

  • Ruimtelijke ordening binnen de bebouwde kom
  • Externe veiligheid
  • Vergunningen (omgevingsrecht)
  • Volkshuisvesting
  • Energie, grondstoffen en biodiversiteit
  • Duurzaamheid, milieu, grondstoffenbeleid, water en riool
  • Bestuurlijk trekker Energiecorridor A58
  • Projectwethouder Omgevingswet
  • Projectwethouder REKS/ Zon en Wind