Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Wethouders van Lijst Riel Goirle

Liselotte Franssen - du Maine

Wethouder

Samen met de burgemeester vormen wethouders het College van Burgemeester en Wethouders.
Zij dragen  zorg voor het dagelijkse bestuur van een gemeente. Elke wethouder heeft een portefeulle, een deeltaak binnen de gemeente.

Denk aan financiën, volkshuisvesting, onderwijs of milieu. De wethouder werkt nauw samen met de betreffende ambtenaren binnen de gemeente en volgt de richtlijnen uitgezet door de gemeenteraad.

Liselotte Franssen is sinds april 2020 wethouder bij de gemeente Goirle. Ze is eerste locoburgemeester.

 

 • Portefeuille:
  Ruimtelijke ordening
  Grondzaken/grondbedrijf
  Stedelijke Regio Breda Tilburg (Verstedelijkingsakkoord)
  Vergunningen Omgevingsrecht (exclusief kap- en uitritvergunningen)
  Volkshuisvesting
  • Duurzaamheid:
   Transitievisie warmte
   Klimaat(opgave)
   Duurzame energie opwekken
   Knooppunt De Baars
   Projectwethouder Proeftuin Fokmast
   Projectwethouder Regte Heide
   Projectwethouder Omgevingsvisie
   Projectwethouder Natuurbod en GGA (gebiedsgerichte aanpak)
   Projectwethouder Omgevingswet
   Projectwethouder Barbara Benz Park en geluidswerende voorzieningen A58

 

 • Nevenfuncties:
  Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB);
  Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
  Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant;
  Plaatsvervangend lid van het Lokaal overleg.