Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Verkiezingsprogramma

In de download hieronder vindt u ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Heeft u nog aandachtspunten? Mail deze dan naar ons secretariaat: info@lijstrielgoirle.nl

In de afgelopen jaren hebben wij als Lijst Riel Goirle laten zien dat wij een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de twee kernen van de gemeente. Ook aankomende zittingsperiode willen wij ons weer inzetten voor onze fijne gemeente en haar inwoners.

Onze Filosofie

Sociaal. Duidelijk en realistisch. Respectvol en fatsoenlijk. Als klankbord van de inwoners zoeken wij de dialoog, zijn wij een luisterend oor en denken liever in oplossingen dan in onmogelijkheden zonder de financiële aspecten uit het oog te verliezen. Laagdrempelige politiek waarin het contact en de communicatie tussen inwoner en gemeente vanzelfsprekend is. Voorbeelden uit onze huidige zittingsperiode zijn de goed bezochte inspraakavonden over de doorgaande route in Riel, wat geresulteerd heeft in de huidige uitvoering van de route. De gespreken over de ontwikkelingen Maria Boodschapskerk in Goirle, het stimuleren van duurzaamheid en de tot standkoming van de nieuwbouw van basisscholen de Vonder en de Kameleon.