Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Onze speerpunten verkiezingsprogramma 2018-2022

  • Betrokken burgers, betrokken overheid
  • Verduurzaming
  • Een integrale visie op sport, kunst en cultuur
  • Infrastructuur zonder knelpunten
  • Goirle en Riel: klaar voor de toekomst