Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

14 mei 2020

De komende tijd worden in totaal 59 gierzwaluwkasten opgehangen in de omgeving van de Aabeekstraat en Thomas van Diessenstraat in Goirle en bij het Oranjeplein in Riel. Daarnaast komen nog vijf vleermuizen- en vijf huismussenkasten en twee bonte vliegenvangerkasten te hangen bij inwoners. Een oproep in deze buurten om gratis nestkasten te bestellen en op te hangen werd door 50 (!) enthousiaste bewoners beantwoord. Inmiddels zijn alle nestkasten huis-aan-huis bezorgd. Het uitdelen en ophangen van gratis nestkasten is een onderdeel van het project ‘Natuur in het Dorp’.

Wethouder Liselotte Franssen: “Bescherming van biodiversiteit en het behouden van soorten en natuur op de lange termijn staat of valt met de betrokkenheid van bedrijven en bewoners. Met zo’n enorm animo is de kans aanwezig dat er weer straten komen waar de prachtige Gierzwaluw, net als voorheen, volop in de zomermaanden aanwezig is en gaat broeden.”

Waarom de Gierzwaluw
De Gierzwaluw is een beschermde soort, waarvan moet worden voorkomen dat deze uitsterft. Op dit moment hebben deze vogels het moeilijk en daarom verdwijnen ze. In Goirle leven een aantal kolonies. Door meer nestgelegenheid te maken, hoopt de gemeente op een toename van het aantal Gierzwaluwen.

Volgen
De Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel hangt op verzoek van inwoners de kasten op. Daarnaast houdt zij de komende jaren de bewoning van de kasten in de gaten. Zo ontstaat een beeld van de situatie van de gierzwaluwen in onze gemeente.

Andere acties
Naast deze actie van Natuur in het Dorp voor de gierzwaluwen loopt er met basisschool De Regenboog een project om een schoolvlindertuintje aan te leggen in het Grobbendonckpark. Dit project wordt na de zomer voortgezet.

Doel van Natuur in het Dorp
Het project heeft als doel om de leefomgeving en nestgelegenheid van diersoorten zoals de huismus, bonte vliegenvanger, gierzwaluw en vleermuis in de bebouwde kom te verbeteren. Op de website van Natuur in het Dorp is meer informatie te vinden. Het project is een samenwerking tussen gemeente, Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel en bureau Orbis en wordt door de provincie gesubsidieerd.