Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Herinrichting Tilburgseweg

De gemeente Goirle wil een verkeersveilig en goed ontsloten centrum, waarvan de entree aansluit bij de sfeervolle, gemoedelijke en gastvrije uitstraling van het Kloosterplein en De Hovel. Ook moet de entree bijdragen aan de toekomst en levensvatbaarheid van het centrum en daarmee aan de ambities om een aantrekkelijke en bruisende gemeente te zijn waar het goed wonen, werken en vertoeven is.

LRG vindt op de eerste plaats de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers het belangrijkste. Tijdens de aanloop naar de besluitvorming Tilburgseweg twee richtingen is er zorgvuldig en vanuit verschillende invalshoeken naar de ontsluiting van de Tilburgseweg gekeken. Drie jaar lang zijn omwonenden, winkeliers en verkeerskundigen met dit dossier aan de slag geweest om tot een goede inrichting te komen. Wij zijn dan ook van mening dat de beslissing tot twee richtingsverkeer zorgvuldig en nauwgezet is genomen.

Over de kosten voor de inrichting van de weg is veel te doen geweest. 1,6 miljoen is veel, maar deze kosten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting. De weg vanaf de bocht bij de voormalige Rabobank tot de Bergstraat staat al langger op de planning om vervangen te worden en opnieuw in te richten. Zowel de groenvoorziening, de parkeervakken en het wegdek zijn versleten en zijn hoognodig aan vervanging toe. De kosten die dit met zich meebrengen zijn dus niet alleen voor het inrichten van twee richtingsverkeer.

Wilt u een goed oordeel kunnen vormen en meer weten over de tot stand koming van de besluitvorming? Lees dan ook de dossiers via Gemeente Goirle project Tilburgseweg

Transities in het sociale domein

De komende jaren worden burgers en gemeenten geconfronteerd met een drietal transities in het sociale domein. Bij alle niet-medische ondersteuning aan burgers zal de komende jaren de gemeente een centrale rol gaan krijgen, daar waar nu met name de landelijke overheid nog sterk aanwezig is.

Deze drie transities zijn:

  • de wet “ Werken naar vermogen” (voorheen onder andere Wajong en WSW)
  • de omvorming van AWBZ-begeleiding naar WMO
  • de omvorming van de Jeugdzorg.