Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Jan van Besouw

Het Cultureel Centrum Jan van Besouw is het culturele hart van Goirle. Het is een mooie accommodatie met een grote theaterzaal, een kapelzaal, grand café en diverse andere ruimtes en zalen. Het biedt onderdak aan diverse culturele instellingen en verenigingen, waaronder een muziekschool en een bibliotheek. Het gebouw is van de gemeente Goirle en het gehele pand wordt verhuurd aan de Stichting Culturele Accomodaties Goirel (SCAG).

Lijst Riel Goirle vindt het belangrijk dat het CC Jan van Besouw het kloppend culturele hart van Goirle blijft. Een voorwaarde hiervoor is dat huurder van CC Jan van Besouw, SCAG, financieel gezond is en blijft. In 2009 en 2010 heeft de gemeente aan de stichting SCAG renteloze leningen verstrekt vanwege exploitatieverliezen. Dit mag niet nog een keer gebeuren. Daarom heeft LRG meerdere malen vragen gesteld over de financiële cijfers van Stichting SCAG. Wij willen de vinger aan de pols houden zodat er ook tijdig maatregelen genomen kunnen worden als dat nodig is. De laatste 3 jaren heeft de SCAG een positief financieel resultaat behaald, dat geeft vertrouwen.

Een punt van aandacht is de leningen die de gemeente aan de SCAG heeft gegeven. Deze moeten volgens afspraak vanaf 2014 terugbetaald gaan worden. LRG gaat ervan uit dat dit ook gaat gebeuren en dat terugbetaling van de leningen in een sluitende begroting wordt meegenomen.