Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Herindeling: onderbouwing herindeling ontbreekt

Het college van Goirle laat een krachtig tegengeluid horen in zijn reactie op het eindrapport ‘Veerkrachtig Bestuur in Brabant’ dat onlangs is verschenen. Daarin wordt de herindeling van Goirle bij Tilburg als optie genoemd. Het rapport is een advies aan de provincie over de bestuurs- en samenwerkingskracht van Brabantse gemeenten. Het college stelt in zijn reactie dat de onderbouwing voor het herindelingsadvies ontbreekt en wil graag op korte termijn in gesprek met Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten om de reactie toe te lichten.

 

Samenwerking

De adviescommissie Huijbregts heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant de samenwerkings- en bestuurskracht van Brabantse gemeenten onderzocht. Centrale vragen daarbij: kunnen gemeenten samenwerken – zijn ze krachtig genoeg in bestuurlijk en organisatorisch opzicht – en wíllen ze dat ook? Want samenwerking is volgens de provincie absoluut noodzakelijk om de grote maatschappelijke vraagstukken op te pakken die de Brabantse samenleving wachten. Zoals de nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd en arbeidsparticipatie.

 

Verbazing

Het college verbaast zich over het thema ‘herindeling’, gegeven de onderzoeksopdracht. Samenvoegen is immers iets totaal anders dan samenwerken. In de gesprekken die de commissie met college- en raadsleden heeft gevoerd, is herindeling niet aan de orde geweest. Bovendien is het college verontwaardigd over het advies dat Goirle – als enige gemeente in Midden-Brabant – baat zou hebben bij herindeling met Tilburg. Argumenten ontbreken, de (bestuurs)kracht van Goirle is aanwijsbaar aanwezig. We zijn een actieve, sociale, financieel gezonde en bestuurlijk solide gemeente. In de regio Hart van Brabant toont Goirle zich een betrouwbare en enthousiaste samenwerkingspartner, een samenwerking die ook door de commissie positief wordt beoordeeld. Ook onze samenwerkingsinitiatieven met Hilvarenbeek en Oisterwijk spreken duidelijke taal.

 

Goirle zelfstandig: aantoonbaar terechte keuze

Een mogelijke herindeling is in 1996 met succes tegengehouden. En terecht, zo stelt het college: we boeken resultaten juist omdat we in staat zijn om de kracht van onze eigenheid in te zetten. Kleinschalig, dichtbij inwoners, met korte lijnen, initiatiefrijk en flexibel. Een dorp is niet hetzelfde als een stadswijk. Mensen beleven en waarderen een dorp anders dan een stad. En kiezen daarom ook bewust voor onze gemeente. De kleinschaligheid en gemeenschapszin in combinatie met een goed voorzieningenniveau en veel groene recreatiemogelijkheden spreken hen aan. Dat willen we graag zo houden, aldus het college.