Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

“Hoe kan het wel?”

In gesprekken met onze Goirlese inwoners hoor je vaak: “Bij de gemeente duurt het allemaal zo lang” of “ze doen allemaal zo moeilijk bij de gemeente”. Dit gebeurt meestal bij aanvragen voor vergunningen of initiatieven of goedkeuringen van inwoners of instanties binnen Goirle. Vaak heeft het dan met regelgeving te maken, waar de gemeente zich aan dient te houden. Besluiten kunnen dan door de burgers niet goed worden begrepen.

 

Onbegrip

Misschien begrijpen de burger en de ambtenaar elkaar niet omdat de beslissing niet goed wordt uitgelegd. Het besluit wordt vaak door de ambtenaren (op ambtelijk niveau) genomen. Zij gaan uit van de plannen die door college van B en W en Gemeenteraad zijn vastgesteld.

 

LRG: Wat kan er wèl?

Natuurlijk moeten er regeltjes zijn, maar er zijn ook vaak mogelijkheden om daar van af te wijken. Als men iets vraagt wordt er vaak eerst aangegeven waarom iets niet kan. Lijst Riel Goirle zou graag zien, dat bij vragen of initiatieven eerst wordt gekeken op welke manier het wèl kan.

Het kan natuurlijk zijn, dat iets werkelijk onmogelijk is. In dat geval moeten we dat helder communiceren. Laten we dus als gemeente Goirle voortaan een verzoek van een burger of instantie benaderen met “hoe kan het wel”.

 

Vraag aan alle Goirlenaren:

Heeft u voorbeelden van het bovenstaande stuur ze dan naar mij email of naar info@lijstrielgoirle.nl dan komen ze bij mij terecht.

Harry van de Ven

harryvandeven@lijstrielgoirle.nl