Doe Mee, word lid

Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Één groene gemeente

Lijst Riel-Goirle staat voor verantwoord gebruik van onze leefomgeving en een goede gezondheid voor iedereen.

Betrokken

Lijst Riel-Goirle staat voor u als burger, als buurman, en vertegenwoordigt uw belangen.

Middenin de gemeenschap

Lijst Riel-Goirle signaleert en luistert.
Zo weten we wat er speelt in onze dorpen en passen het beleid daarop aan.

Lijst Riel Goirle staat voor u klaar. Wij beslissen en besturen niet zonder U, maar mèt U!

Voor veel van onze dorpsgenoten bekende gezichten, maar we stellen ons nog even voor:

Isabelle Visser-Seijkens

Raadslid Goirle

Roy van Gorkom

Raadslid Goirle

Erik Schellekens

Raadslid Goirle

Joep van Iersel

Raadslid Goirle

Mark Verhoeven

Raadslid Goirle & Fractievoorz. LRG

Lilian Jansen

Burgerraadslid

Voordat er een besluit wordt genomen over een onderwerp, kan het onderwerp besproken worden in verschillende vergaderingen: de beeldvormende vergadering, de oordeelsvormende vergadering of de besluitvormende vergadering.

In alle vergaderingen zijn alle partijen vertegenwoordigd. Tijdens de beeldvormende en oordeelsvormende vergadering, kan een partij beroep doen op de aangestelde burgerleden, bijvoorbeeld vanwege hun grote kennis of betrokkenheid bij een bepaald onderwerp.

De besluitvormende vergadering is voorbehouden aan de raadsleden en wordt de raadsvergadering genoemd.

Liselotte Franssen - du Maine

Wethouder

Samen met de burgemeester vormen wethouders het College van Burgemeester en Wethouders.
Zij dragen  zorg voor het dagelijkse bestuur van een gemeente. Elke wethouder heeft een portefeulle, een deeltaak binnen de gemeente.

Denk aan financiën, volkshuisvesting, onderwijs of milieu. De wethouder werkt nauw samen met de betreffende ambtenaren binnen de gemeente en volgt de richtlijnen uitgezet door de gemeenteraad.

Liselotte Franssen is sinds april 2020 wethouder bij de gemeente Goirle. Ze is eerste locoburgemeester.

 

 • Portefeuille:
  Ruimtelijke ordening
  Grondzaken/grondbedrijf
  Stedelijke Regio Breda Tilburg (Verstedelijkingsakkoord)
  Vergunningen Omgevingsrecht (exclusief kap- en uitritvergunningen)
  Volkshuisvesting
  • Duurzaamheid:
   Transitievisie warmte
   Klimaat(opgave)
   Duurzame energie opwekken
   Knooppunt De Baars
   Projectwethouder Proeftuin Fokmast
   Projectwethouder Regte Heide
   Projectwethouder Omgevingsvisie
   Projectwethouder Natuurbod en GGA (gebiedsgerichte aanpak)
   Projectwethouder Omgevingswet
   Projectwethouder Barbara Benz Park en geluidswerende voorzieningen A58

 

 • Nevenfuncties:
  Lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB);
  Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
  Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Hart van Brabant;
  Plaatsvervangend lid van het Lokaal overleg.

Paul Brouwers

Voorzitter/Bestuurslid

Cees Pelkmans

Secretaris

Miranda Kleijnen-Vinke

Penningmeester

Frans Theijs

Bestuurslid

Jos Franssen

Bestuurslid

Lijst Riel Goirle (LRG)
Cees Pelkmans
Blokakkers 3
5133 CA Riel
+31 (0) 620621963
info@lijstrielgoirle.nl