Doe Mee, word lid

Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

2018
23 mei 2018: Cees Pelkmans legt de eed af als raadslid

Cees Pelkmans neemt als raadslid het stokje over van Bert Schellekens die gisteren als wethouder werd geinstalleerd.

22 mei 2018: Wethouder LRG geïnstalleerd

Het huidige college bestaat uit:

Burgemeester Mark van Stappershoef

Hij behoudt dezelfde portefeuille met daarin nu ook citymarketing en informatieveiligheid en privacy.

Wethouder Marijo Immink (Pro Actief Goirle)

Zij neemt het beleidsterrein van Sociale Zaken voor haar rekening nemen, net als de afgelopen bestuursperiode

Wethouder Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle)

Hij heeft onder andere ruimtelijke ordening, externe veiligheid, vergunningen en duurzaamheid in de portefeuille.

Wethouder Piet Poos (CDA)

Hij beheert onder andere jeugd, sport, onderwijs, verkeer en vervoer.

Wethouder Johan Swaans (VVD)

Hij draagt onder meer de verantwoordelijkheid voor financiën, openbare ruimte, evenementen, kunst en cultuur.

We wensen de nieuwe wethouders veel succes, dienstbaarheid en duurzaamheid toe!

10 mei 2018: Namen wethouderskandidaten gemeente Goirle bekend gemaakt

Goirle, 10 mei 2018 – Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD treden naar buiten met de namen van de beoogde wethouders voor de aankomende vier jaar.

Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle), Piet Poos (CDA), Marijo Immink (Pro Actief Goirle) en Johan Swaans (VVD) zijn de beoogde wethouderskandidaten voor de bestuursperiode 2018-2022.

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering op 15 mei wordt het nieuwe bestuursakkoord besproken.

In de raadsvergadering van 23 mei vindt de besluitvormende vergadering plaats over het bestuursakkoord en de benoeming van de wethouders.

7 mei 2018: Bestuursakkoord gemeente Goirle is rond
Goirle, 7 mei 2018 –Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD bezegelen de gevormde coalitie door middel van de presentatie van het bestuursakkoord Goirle voor de komende jaren.

Na weken van intensief overleg is het proces rondom de coalitievorming in de gemeente Goirle ten einde. Coalitiepartners Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD zijn het eens over het bestuursakkoord dat voor de komende jaren leidend zal zijn. Met de titel ‘Duurzaam en dienstbaar’ ligt er een bestuursakkoord dat gebaseerd is op gedeelde ambities.

De twee leidende thema’s in het bestuursakkoord, duurzaamheid en dienstbaarheid, vormen het uitgangspunt bij het maken van keuzes. Dienstbaarheid is de rode draad voor wat betreft het denken en doen van zowel raad, college als organisatie. Duurzaamheid beperkt zich in het akkoord niet tot energie of andere klassieke milieuthema’s, maar is belangrijk in zowel het sociale domein als het financiële en ruimtelijke domein.

Nieuw in het akkoord is de horizontale verantwoordelijkheid van de wethouders. Dit wordt specifiek genoemd in het akkoord en houdt in dat twee wethouders worden bevoegd om bij ieder voorstel dat een raakvlak heeft met duurzaamheid en/of dienstbaarheid op alle domeinen mee te denken. Hiermee wordt beoogd om de traditionele kokers te doorbreken en breder te kunnen sturen. Tegelijkertijd geeft het een signaal af aan het hele college, de raad en de ambtelijke organisatie om de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en dienstbaarheid op zich te nemen.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart jl. is de gemeenteraad van Goirle gestart met een nieuwe vergaderstructuur. Geheel in de lijn van de nieuwe structuur vindt op 15 mei een beeldvormende/oordeelsvormende vergadering plaats. Tijdens deze vergadering krijgen de fracties van alle partijen de mogelijkheid kennis te nemen van het nieuwe bestuursakkoord en kunnen zij vragen stellen om de draagwijdte van het bestuursakkoord te doorgronden.

In de raadsvergadering van 23 mei vindt de besluitvormende vergadering plaats over het bestuursakkoord en over de voorgedragen wethouderskandidaten. Tijdens die vergadering krijgen de oppositiepartijen de mogelijkheid te reageren op het bestuursakkoord en kunnen zij door middel van het indienen van amendementen eventuele wijzigingen voorstellen.

20 april 2018: Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Bedankt voor uw stem!

20 april 2018: Hoofdroute Riel halverwege

Vrijdag 20 april is het project Hoofdroute Riel halverwege. Dan is de driesprong Dorpstraat-Goirleseweg klaar en ligt het riool erin. Om dit moment te markeren, zal de afscheidnemende wethouder van verkeer – Harry van de Ven – een officiële handeling verrichten rond 16.00 uur op de driesprong Dorpstraat-Goirleseweg.

Nieuwe omleidingsroute
Op 20 april is de driesprong Dorpstraat-Goirleseweg klaar en kan het verkeer in het vervolg omgeleid worden over de Goirleseweg en de verbeterde Rielseweg. Dit betekent dat de omleidingsroute over de Akkerweg, Looienhoek en Oude Tilburgsebaan wordt opgeheven en dat de bus over de Vonderstraat gaat rijden. Wel zijn er nog enkele afwerkpunten op het al geluidsarme deel.

Geluidsarm
Hamvraag is natuurlijk of het geluid echt gereduceerd is op het traject dat al van geluidsarme klinkers is voorzien. Harry van de Ven: “Wie over het zuidelijke deel van de weg rijdt, zal ervaren dat deze echt stiller is geworden.. Voor nu zijn we tevreden, net als de vertegenwoordigers van de ondernemers en inwoners die steeds kritisch meedenken. We zijn blij met deze samenwerking die ook een mooi voorbeeld is van hoe we het bij andere projecten kunnen aanpakken.”

Fasen
De werkzaamheden aan de hoofdroute zijn in 12 fasen opgedeeld om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Paulissen Wegenbouw heeft vanaf oktober 2017 aan de weg gewerkt, met pauzes in de kerst- en carnavalsvakantie. Door onder andere slechte weersomstandigheden is enige vertraging opgelopen, maar dankzij de inzet van de medewerkers die extra uren draaien wordt de vertraging langzaam maar zeker ingelopen. Harry van de Ven: “We hebben goede hoop dat we de belangrijkste stagnatie achter ons kunnen laten en dat de weg op 1 juli klaar is.”

17 april 2018: Coalitie onderhandelingen gemeente Goirle verlopen voorspoedig
De onderhandelingen tussen LRG (Lijst Riel Goirle) met mogelijke coalitiepartners CDA, VVD en Pro Actief Goirle zijn volop aan de gang, maar er is nog geen witte rook.

“De gesprekken verlopen op ontspannen wijze” laat fractievoorzitter Bert Schellekens van LRG weten. “Om tot een goede samenwerking te komen is het van groot belang dat we zorgvuldig te werk gaan. We richten ons momenteel vooral op de inhoud van het bestuursakkoord en nog niet op de ‘poppetjes’. De uitwerking van het bestuursakkoord vordert gestaag en er zijn tot nog toe geen breekpunten” aldus de fractievoorzitter.

17 april 2018: Coalitiebesprekingen Goirle van start

LRG (Lijst Riel Goirle), de grootste partij in Goirle en kartrekker in de coalitiebesprekingen, heeft bekend gemaakt dat afgelopen dinsdag de tweede gespreksrondes hebben plaatsgevonden om tot een coalitie te komen. Na de eerste verkennende gesprekken tussen LRG en de overige zeven politieke partijen in Goirle, is LRG met mogelijke coalitiepartners CDA, VVD en Pro Actief Goirle het vervolgtraject ingestapt.

“Dat betekent niet dat we hiermee de andere partijen direct aan de kant schuiven” aldus Bert Schellekens, fractievoorzitter van LRG. “Het is nu van belang dat we na de verkennende gesprekken de diepte in gaan. De partijen met wie we nu aan tafel zitten hebben ons het beeld gegeven dat zij op dit moment het beste aansluiten bij een breed gedragen visie. We streven naar een evenwichtige coalitie waarbij we voornamelijk kijken naar ambities voor een toekomstbestendig Goirle. Waar willen we over vier jaar, maar ook over tien jaar staan? Het is nu nog te prematuur om te zeggen dat we met de genoemde partijen de coalitie zullen vormen. De onderhandelingen zullen dat moeten uitwijzen.”

De tweede gespreksronde vormt de aftrap om gezamenlijke ambities helder te krijgen. In de aankomende weken worden de ambities naast elkaar gelegd en zullen alle partijen in overleg een werkbaar compromis bedenken dat de basis vormt voor het nieuwe akkoord.

6 april 2018: Coalitiebesprekingen Goirle van start

LRG (Lijst Riel Goirle), de grootste partij in Goirle en kartrekker in de coalitiebesprekingen, heeft bekend gemaakt dat afgelopen dinsdag de tweede gespreksrondes hebben plaatsgevonden om tot een coalitie te komen. Na de eerste verkennende gesprekken tussen LRG en de overige zeven politieke partijen in Goirle, is LRG met mogelijke coalitiepartners CDA, VVD en Pro Actief Goirle het vervolgtraject ingestapt.

“Dat betekent niet dat we hiermee de andere partijen direct aan de kant schuiven” aldus Bert Schellekens, fractievoorzitter van LRG. “Het is nu van belang dat we na de verkennende gesprekken de diepte in gaan. De partijen met wie we nu aan tafel zitten hebben ons het beeld gegeven dat zij op dit moment het beste aansluiten bij een breed gedragen visie. We streven naar een evenwichtige coalitie waarbij we voornamelijk kijken naar ambities voor een toekomstbestendig Goirle. Waar willen we over vier jaar, maar ook over tien jaar staan? Het is nu nog te prematuur om te zeggen dat we met de genoemde partijen de coalitie zullen vormen. De onderhandelingen zullen dat moeten uitwijzen.”

De tweede gespreksronde vormt de aftrap om gezamenlijke ambities helder te krijgen. In de aankomende weken worden de ambities naast elkaar gelegd en zullen alle partijen in overleg een werkbaar compromis bedenken dat de basis vormt voor het nieuwe akkoord.

Lees ook: Brabants Dagblad 6 april 2018

29 maart 2018: Nieuwe raadsleden geïnstalleerd

29 maart 2018. Zeven leden van de gemeenteraad van Goirle namen dinsdagavond 27 maart 2018 afscheid. Op donderdag de 29e werd de nieuwe raad geïnstalleerd. LRG heeft met een bezetting van vier zetels de grootste fractie en bestaat uit Bert Schellekens, Liselotte Franssen, Erik Schellekens en nieuwkomer in de raad Mark Verhoeven.

De nieuwe gemeenteraad per fractie, van groot naar klein, op een rij:

Lijst Riel Goirle: Bert Schellekens, Liselotte Fransen, Erik Schellekens en Mark Verhoeven.
CDA: Corné de Rooij, Tess van de Wiel en Sjaak Sperber.
Pro Actief Goirle: Marijo Immink, Mark van Oosterwijk en Henk Gabriëls.
VVD: Johan Swaans, Ad van Beurden en Monique van Brederode.
SP: Stijn van den Brekel en Deborah Eikelenboom.
D66: Piet Verheijen en Janneke van den Hout.
PvdA: Pernell Criens.
Arbeiderspartij Goirle en Riel: Arno de Laat.

21 maart 2018: LRG is de grootste partij in Goirle en Riel

21 maart 2018  was een belangrijke dag voor alle politieke partijen in Goirle. Tijdens de uitslagenavond in het CC Jan van Besouw was die spanning duidelijk voelbaar. 

Met elke bekendmaking per stembureau slaakte de aanwezigen diepe zuchten of klonk er applaus. Bij de definitieve ontknoping rond de klok van twaalf was de overwinning voor onze partij duidelijk. Lijst Riel Goirle is veruit de grootste partij geworden in Goirle. In totaal werden 2243 stemmen uitgebracht op onze partij.

Van de 18.687 kiesgerechtigden in de gemeente zijn er 10.183 komen stemmen op woensdag 21 maart. Dit vertaalt zich naar een opkomstpercentage van 54,88% dat is een mooie opkomst in vergelijking met 2014 (51,7%).

Het aantal stemmen en zetels per partij bedraagt:

Lijst Riel Goirle: 2241 (4 zetels)
CDA: 1639 (3 zetels)
Pro Actief Goirle: 1480 (3 zetels)
VVD: 1474 (3 zetels)
SP: 1144 (2 zetels)
D66: 1060 (2 zetels)
PvdA: 641 (1 zetel)
Arbeiderspartij Goirle Riel: 510 (1 zetel)

 Lees meer op Gemeente Goirle – Verkiezingen 2018

16 maart 2018: Op de bres voor de lokale politiek


Drie actieve senioren roepen op om op 21 maart om te gaan stemmen.

Leon Smeets, Piet Jacobs en Frans Theys zijn alle drie woonachtig in Goirle. Als vrijwilliger, maar ook als betrokken inwoner zetten zij zich op allerlei manieren in voor de Goirlese gemeenschap. Alle drie de heren zijn eveneens lid van Lijst Riel Goirle.

“Juist omdat we zo betrokken zijn, zien we ook waar het binnen onze gemeente beter kan”, zegt Piet Jacobs. “Ik mis bijna geen enkele raadsvergadering en weet waar het binnen de politiek soms wringt, en daarom is het zo belangrijk om je stem te laten horen. Juist bij de gemeenteraadsverkiezingen kun je invloed uitoefenen op je eigen leefomgeving. Een lokale politieke partij heeft daarbij mijn voorkeur. Zij worden niet gehinderd door overkoepelende politieke programma’s of landelijke partijbureaus.” “Het is triest dat de opkomst bij de Goirlese gemeenteraadsverkiezingen in 2014 op 51,7% bleef steken” vult Leon Smeets aan. “Dat is lager dan het landelijk gemiddelde.” “Daarom doen wij een oproep aan alle inwoners van Goirle en Riel om hun stem te laten horen.” Frans Theys weet waar hij het over heeft. In zijn woonomgeving heeft hij te maken gehad met nieuwbouwplannen waar de buurt niet achter stond. Meerdere malen heeft hij met de politieke partijen om tafel gezeten om samen met hen invloed uit te kunnen oefenen op de gemeente en de projectontwikkelaar. “En met resultaat” zegt Frans Theys. “Ik heb gemerkt dat de gemeenteraadsleden open staan voor het gesprek en er voor je zijn, en dat is echt niet alleen rond verkiezingstijd!”

16 maart 2018: Betrokken burgers, betrokken overheid

Mijn naam is Bert Schellekens. Op dit moment ben ik fractievoorzitter van de LRG-fractie en bij de komende raadsverkiezingen ben ik wederom lijsttrekker.

Een groot gedeelte van de afgelopen vier jaar heeft onze fractie deelgenomen aan het college en heeft dus de gemeente meebestuurd. We zijn tevreden over de resultaten die behaald zijn maar zien zeker nog verbeterpunten. Vooral in de relatie tussen burgers en gemeente.

Niet dat die slecht is maar het kan zoveel beter, vooral door aanpassing van houding en gedrag van de gemeentelijke organisatie. Bij projecten in de omgeving (woningbouw, maar ook infrastructuur) worden bewoners volgens ons nog te vaak geconfronteerd met plannen die al ver af zijn. Dat is natuurlijk niet de manier om draagvlak te krijgen of bewoners te bewegen mee te denken. Door bewonersoverleg aan het begin van een project te zetten worden bewoners veel meer gestimuleerd op een positieve wijze mee te denken. En dat is natuurlijk veel stimulerender dan formeel bezwaar aan te tekenen tegen plannen waar je als bewoner nauwelijks bij betrokken bent geweest.

Om dit te bereiken hoef je niet eens regels of procedures aan te passen. Je meer verplaatsen in wat plannen van zowel de gemeente als van ontwikkelaars voor de bewoners betekenen volstaat volgens ons al. Bewoners worden volgens ons niet lastig geboren maar lastig gemaakt. En de gemeente is er voor haar inwoners, en niet andersom…

16 maart 2018: LRG Lokaal sterk

Begin 2016 trad Lijst Riel Goirle tussentijds toe tot de coalitie. Harry van de Ven werd wethouder Verkeer en Vervoer, Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Duurzaamheid en Volksgezondheid. Er was geen tijd te verliezen om belangrijke zaken voor LRG te gaan verwezenlijken. In dit artikel zullen er enkele opgesomd worden.

Als eerste werd de aandacht gericht op de oplossing voor het al jaren slepende probleem van de geluidsoverlast op de hoofdroute door Riel. Dit is in nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging van ondernemers en bewoners gebeurd. Zij hebben zelfs deelgenomen aan de aanbesteding. Het resultaat wordt momenteel verwezenlijkt.

In dezelfde portefeuille Verkeer en Vervoer zijn de volgende projecten gerealiseerd of in voorbereiding:

 • Een rotonde en een kruispunt op de Turnhoutsebaan zijn gerealiseerd. De voorbereidingen voor de laatste rotonde en de faunapassage zijn nagenoeg afgerond, zodat deze op korte termijn tot uitvoering kunnen komen.
 • De Rillaersebaan is voorzien van geluidsreducerend asfalt waardoor de geluidsoverlast voor de aanliggende woningen is gereduceerd.
 • De uitvoering voor de herinrichting van de Baronielaan wordt nog in dit kwartaal gestart.
 • Het plan voor de centrumcirculatie en de herinrichting van de Tilburgseweg is door de gemeenteraad goedgekeurd en de uitvoering wordt momenteel voorbereid.
 • De herinrichting van de kruispunten op de Hoogeindseweg is voorbereid en start in het tweede kwartaal.

Duurzaamheid nadrukkelijk op de kaart te zetten was eveneens een belangrijk onderwerp van LRG. Alle ambities, onderzoeken en acties zijn opgenomen in het Milieubeleidsplan “Duurzaam Goirle“. Daarvan zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd:

 • Invoering nieuwe inzamelwijze van onze afvalstromen om te komen tot zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen en zo min mogelijk restafval. We zijn gedaald van 192kg naar 120kg fijn huishoudelijk restafval. Nu op weg naar 60kg in 2021.
 • Stimuleren van projecten voor huisisolatie en aanleg van zonnepanelen.

Deze zijn uiteindelijk gerealiseerd door de inzet van Buurkracht en Coöperatie Duurzaam Riel Goirle

 • Zonnepanelen op het Gemeentehuis en binnenkort ook op de Haspel
 • Project Groene Speelpleinen
 • Onderzoek naar mogelijkheden van zonneweides en windenergie.
 • Invoering Duurzaamheidslening
 • Openbare verlichting voorzien van Led
 • Inkoop door gemeente van Groene Energie.

Duurzaamheid blijft een van de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst en staat niet voor niets ook voor de komende jaren op de politieke agenda van LRG.

Mede door een constructieve samenwerking met onze inwoners, de verschillende raadsfracties en het college kijken we terug op een periode van ruim twee jaar waarin LRG ertoe deed en daardoor een bijdrage heeft mogen leveren aan een beter Goirle.

Bij de verkiezingen op 21 maart sta ik als lijstduwer op de lijst van LRG, omdat ik het belangrijk vind, dat LRG haar belangrijke werk voort moet kunnen zetten.

Ik zal echter zelf niet meer deelnemen aan de actieve politiek, omdat ik dat graag na 17 jaar aan een nieuwe generatie over wil laten. 
Harry van de Ven Wethouder namens LRG

16 maart 2018: Integrale visie op sport, kunst en cultuur

Mijn naam is Liselotte Franssen en ik sta als tweede op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is een integrale visie op sport, kunst en cultuur.

Goirle en Riel kenmerken zich als actieve kernen met vele sportmogelijkheden en een bruisend verenigingsleven. De gemeente Goirle kent vele beleidsdocumenten en alles lijkt goed geregeld. Grotendeels is dit ook waar, maar waar het aan ontbreekt is samenhang. Op dit moment zijn de kosten voor de zogenoemde vierkante meters ondergebracht in de portefeuille van ruimte, maar de inhoudelijke activiteiten worden bekeken vanuit welzijn. LRG pleit voor een samenhangende visie.

 

We weten wat de gebouwen en sportvelden ons kosten, maar kennen we de waarde van de inhoudelijke activiteit en zetten we daar voldoende op in? Zowel sport als kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers in een prettige leefomgeving. Inwoners kunnen ontspannen, elkaar ontmoeten en genieten van sport, kunst en cultuur. Een bijkomend positief effect is dat door sport, kunst en cultuur een gezonde leefstijl wordt bevorderd, het gaat vereenzaming tegen en het stimuleert creativiteit. Als we deze effecten goed in beeld kunnen krijgen en kunnen afzetten tegen de primaire kosten, dan kan het zo maar zijn dat de bijdrage in leefbaarheid zwaarder weegt dan de euro’s die de accommodatie kost.

Niet alle sporten en verenigingen zijn gehuisvest in gemeentelijke gebouwen, de integrale visie die LRG voor ogen heeft moet juist ook aan hen aandacht besteden. Dit kan door nieuwe sporten te promoten en te zorgen voor een goede en betaalbare sportinfrastructuur. Belangrijkste is dat alle sportclubs, kunst- en cultuurcentra en verenigingen betrokken worden bij het opzetten van de integrale visie.

16 maart 2018: Goirle en Riel: klaar voor de toekomst

Mijn naam is Erik Schellekens. Ik sta op plaats drie op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten gaat over de toekomstbestendigheid van onze kernen. We zien dat een aantal voorzieningen nog niet voldoende zijn aangepast op de veranderende samenleving. Vergrijzing, ontgroening, meer alleenstaanden maar ook het groeiende inwonersaantal gaat in rap tempo. Dit betekent nogal wat voor het aanbod van woningen en voorzieningen in Goirle en Riel.

Ik vind dat het mogelijk moet zijn om van jong tot oud in Goirle en Riel te kunnen blijven wonen. Om dit te kunnen bereiken moeten er meer verschillende soorten woningen worden gebouwd. Zoals onlangs ook bleek uit de bijeenkomsten van ‘Het gevoel van Goirle/Riel’ is er grote behoefte aan seniorenwoningen maar ook aan woningen voor jongeren. Verder is het merendeel van de oudere woningen niet verduurzaamd en moet het aanbod van middeldure huurwoningen worden vergroot.

LRG vindt dat we bij nieuwe projecten als Zuidrand en Bakertand een inhaalslag moeten maken om woningen te bouwen waar we nu en in de toekomst behoefte aan hebben. Initiatieven van mensen om een project te starten voor de nieuwbouw of verbouw van woningen moeten ondersteuning krijgen als ze een bijdrage leveren aan de variatie in het soort woningen. Wij vinden dat dergelijke kleine projecten een kans moeten krijgen en niet bij voorbaat al onmogelijk worden gemaakt.

Het buitengebied verdient onze aandacht. Er is een vernieuwde visie nodig voor de gewenste inrichting van het buitengebied, zeker op locaties waar woningbouw wordt ontwikkeld. LRG is ook van mening dat er beleid moet komen voor het hergebruik van voormalige agrarische bedrijfslocaties.

De groei aan inwonersaantallen hebben consequenties voor de druk op onze voorzieningen, zijn deze wel voldoende ingericht om de toestroom te faciliteren? Wij pleiten daarom voor een brede kijk op de toekomst. Om tot een nieuwe visie en beleid te komen gaan we graag het gesprek aan met inwoners en ondernemers.

16 maart 2018: Een duurzaam Goirle en Riel

Mijn naam is Mark Verhoeven en sta op plek vier op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is de verduurzaming van Goirle en Riel. Bij een duurzaam Goirle en Riel denk ik aan een gemeenschap die in harmonie met haar omgeving leeft.

Inhaalslag
Helaas weten we ondertussen dat de huidige manier van leven voor het milieu niet vol te houden is. Daarom ben ik blij dat we in de afgelopen jaren een inhaalslag hebben gemaakt. Bijvoorbeeld met de inzameling van restafval. Mede door de inzet van onze wethouder Harry van de Ven is een nieuwe manier van afvalinzameling gestart in onze gemeente. In een jaar tijd hebben we het als gemeenschap het voor elkaar gekregen om ruim 33% minder restafval te produceren. Daarnaast zien we in Goirle en Riel tal van ondernemers die met initiatieven komen om op een duurzame manier energie op te wekken.

Hoe kunnen we duurzaamheid bevorderen
Maar we kwamen van ver en de lat is inmiddels hoger komen te liggen. De inzet zal dus omhoog moeten en dat vraagt om een grotere inspanning van onze gemeenschap. Een aantal dingen waar wij aan denken: maak een combinatie van zowel woningisolatie, het verduurzamen van de energievoorziening als het efficiënt gebruik van eindige energiebronnen. Betrek afvalinzameling bij het onderwerp duurzaamheid. Stimuleer duurzame bouw of verbouw door bepaalde leges te verlagen. Probeer afvalscheiding te bevorderen door gewenst gedrag te belonen en stimuleer daarnaast de circulaire economie. Betrek scholen en sportverenigingen bij gedragsverandering.

Tot slot, het plaatsen van grote windmolens roept veel weerstand op, maar zijn er alternatieven waarbij we toch voldoen aan nationale en internationale afspraken? Of zijn er locaties denkbaar die wel op draagvlak kunnen rekenen? LRG gaat hierover graag het gesprek met inwoners en ondernemers aan!

16 maart 2018: Infrastructuur zonder knelpunten

Mijn naam is Miranda Kleijnen-Vinke. Ik sta op plek 5 op de lijst van LRG (Lijst Riel Goirle). Een van onze speerpunten is infrastructuur zonder knelpunten. Voor mij betekent dit bereikbaarheid, zowel op het gebied van wegen als op het gebied van communicatie. Duidelijke en veilige wegen zorgen ervoor dat Goirle goed bereikbaar is en blijft. Door de toenemende verkeersdrukte is het belangrijk mogelijke knelpunten op tijd te signaleren en daar waar nodig aan te pakken.

Bereikbaarheid zie ik ook in de manieren waarop we met elkaar communiceren. In de huidige digitale wereld werken we steeds vaker vanuit thuis. Daarnaast blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen. Een goede huisbeveiliging en digitale ondersteuning van de kinderen of thuiszorg is dan cruciaal. Een goede en snelle digitale infrastructuur wordt om deze redenen steeds belangrijker.

Binnen onze gemeente zijn in de afgelopen jaren meerdere knelpunten weggenomen, maar een aantal moet zeker nog worden aangepakt, LRG wil daar zo snel mogelijk mee aan de slag. Zoals de rotondes en de oversteek aan de Rillaersebaan, een tweede ontsluiting in de Boschkens, aanpak van knelpunten op fietsroutes en verbetering van de bereikbaarheid met openbaar vervoer. LRG vindt dat de gemeente meer ondersteuning moet bieden voor de aanleg van glasvezel (o.a. snel internet). Zolang KPN en Ziggo hier niet in willen investeren moeten kleine coöperaties en burgerinitiatieven kunnen rekenen op de medewerking vanuit de gemeente.

14 maart 2018: Harry van de Ven opent project Bijenlandschap Landgoed Leijkant

Op woensdag 14 maart is het project Bijenlandschap Bels Lijntje officieel van start gegaan op Landgoed Leijkant. Wethouder Harry van de Ven opende hier een hotel voor bijen en andere insecten. Ook stak hij met kinderen uit groep zeven en acht van De Vonder de handen uit de mouwen. “Samen zorgen we er zo voor dat de biodiversiteit rondom het Bels Lijntje wordt verbeterd”, aldus de wethouder.

Landgoed Leijkant
Op Landgoed Leijkant aan ’t Zandeind plantten ze samen bijenvriendelijke struiken en bomen aan en zaaiden ze bloemrijke zaadmengsels. Verder legden ze de laatste hand aan het bijenhotel dat helemaal gevuld is met riet, bamboe, dennenappels en andere nestmaterialen. Op initiatief van de familie Van Eijck wordt op dit landgoed de agrarische grond in fasen omgevormd tot natuur. Zo zijn hier inmiddels een ecologische verbindingszone, drie kikkerpoelen en 10 ha nieuwe natuur gerealiseerd.

Natuur- en landschapsbehoud
De familie Van Eijck is één van de grondeigenaren die een beroep doet op de Stika-regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant voor het stimuleren van landschapsbeheer. Harry van de Ven: “Als gemeente dragen we hier jaarlijks € 25.000,- aan bij en dit bedrag wordt door de Provincie nog eens verdubbeld. Grondeigenaren die buiten het eigen erf maatregelen treffen die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud krijgen zodoende een passende vergoeding hiervoor.” Bijenlandschap Bels Lijntje is één van de projecten die ondersteund wordt.

27 februari 2018: Zendtijd voor politieke partijen

 

10 februari 2018: Plakploeg heeft goed werk verricht

In aanloop op de verkiezingen worden traditiegetrouw posters en borden opgehangen in de dorpen. LRG was er als eerste klaar voor. Met dank aan onze plakploeg onder leiding van Frans Theijs.

Naast de papieren posters gaat LRG voor vernieuwing en is onze verkiezingscampagne ook digitaal op straat te zien in Goirle.

4 februari 2018: Lijsttrekkers op pad met Lokale Omroep Goirle

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, maakt de LOG korte films van alle politieke partijen in Goirle. 3 februari was het de beurt aan LRG. Het was een waterkoude dag, maar droog en de stemming zat er goed in. Lijsttrekkers Bert Schellekens en Liselotte Franssen voerden het woord namens de partij. 

De films zijn binnenkort te zien op de kanalen van het LOG via Ziggo en YouTube.

28 januari 2018: Harry van de Ven beantwoordt vragen over afval

In 2017 is gestart met een nieuwe manier van afvalinzameling. Onze wethouder Harry van de Ven is kartrekker van dit project. Doel is om de hoeveelheid restafval te reduceren en de eerste resultaten zijn positief.

Op 27 januari 2018 konden inwoners met vragen over afval terecht bij de speciale afval-informatiestand van de gemeente. Zowel bij winkelcentrum De Hovel, de Boerenschuur in Riel als AH Koningsschild in Goirle stonden onze afvalspecialisten inwoners te woord.

Steeds minder restafval
Inwoners stelden vooral veel vragen over welk afval bij welke afvalstroom hoort. Goed afval scheiden blijft een uitdaging. Maar ook gaven veel passanten aan dat het nieuwe inzamelen hen prima afgaat en ze steeds minder restafval houden. Een aantal mensen werd ook geholpen met het installeren van de Afvalwijzer-app. Daardoor missen ze nu geen enkel ophaalmoment meer. Aangenaam verrast waren velen toen ze speciale afvaltassen aangeboden kregen. Het maakt de gang van papier en PMD-afval naar de container praktischer en efficiënter.

2017
9 december 2017: Lustrum moonlightshoppen voor LRG

Zaterdag 9 december geeft LRG (Lijst Riel Goirle) voor de vijfde keer op rij acte de présence tijdens het moonlightshoppen in Goirle.

“We zijn graag bij dit sfeervolle evenement aanwezig. Ieder jaar spreken we veel bezoekers en het gaat heus niet altijd over de politiek. De verhalen zijn juist heel divers, van kritische noot richting gemeente tot mooie levensverhalen. Uiteraard zijn wij het hele jaar door bereikbaar voor burgers in Goirle en Riel, maar tijdens het moonlightshoppen in Goirle lijkt de drempel voor veel bezoekers lager om ons aan te spreken.” Zegt Bert Schellekens, fractievoorzitter en lijsttrekker van LRG voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. “Momenteel zijn we druk bezig met de afrondende fase van ons verkiezingsprogramma. Hierin hebben we o.a. thema’s opgenomen die we de laatste jaren vanuit de inwoners van Goirle en Riel aangereikt hebben gekregen. Ook tijdens het aankomende evenement willen we de bezoekers de mogelijkheid bieden om met ons in gesprek te gaan en kunnen zij onderwerpen aandragen die we eventueel als sluitstuk in ons verkiezingsprogramma kunnen opnemen. Dus heeft u nog een prangende vraag, een mooi verhaal of wilt u ons nog iets meegeven over onze gemeente, dan ontmoeten wij u graag tijdens het moonlightshoppen in Goirle.”

De kraam van LRG vindt u aan de Tilburgseweg. Bent u niet in de gelegenheid de kraam te bezoeken, u kunt LRG ook mailen via info@lijstrielgoirle.nl.

2016
29 september 2016: Welkom Burgemeester van Stappershoef!

Tijdens een bijzonder intense raadsvergadering werd onze nieuwe burgemeester geïnstalleerd. LRG is blij met het enthousiastme van deze geboren Goirlenaar.

We zien met veel plezier op onze samenwerking vooruit.

26 september 2016: LRG-Dag 2016

Van biologisch boeren tot explosievenopruimingsdienst

Jaarlijks organiseert de politieke partij Lijst Riel Goirle de zogenaamde LRG-dag op de derde zaterdag in september. Een dag waarop educatie en ontspanning centraal staan. Traditiegetrouw start de dag met een rondleiding in twee bijzondere bedrijven binnen onze gemeente en sluiten we af met een barbecue bij een van de leden thuis.

Dit jaar bezochten we twee bedrijven: Boerderij de Regte Heijden en HFS Flora en Fauna. 

Dit jaar mochten we achter de schermen kijken bij Boerderij de Regte Heijden in Riel. Daar runt de familie Van Roessel op agro-ecologisch wijze hun bedrijf. De bedrijfsfilosofie ‘het samenwerken met en leren van de natuur’ is de rode draad in de bedrijfsvoering. Wim van Roessel praat met passie over zijn manier van boeren. Zo wordt er in het bedrijf geen antibiotica gebruikt, worden horens van de koeien niet afgezaagd en blijven de kalfjes bij de koe tot ze volwassen zijn. Bijzonder is de wijze waarop de Van Roessels de weilanden op natuurlijke wijze bemesten. Ruim honderd kippen lopen los in het weiland en halen de larven en insecten uit de koeienvlaaien. Zo trekken ze een vlaai helemaal uit elkaar en verdeelt de mest zich over het weiland. De melk van de koeien wordt verwerkt tot (h)eerlijke zuivelproducten die te koop zijn in de naastgelegen biologische winkel. Boerderij de Regte Heijden biedt ook ruimte voor kinderfeestjes, kamperen en vergaderen.

Het tweede bedrijf wat wij bezocht hebben is HFS flora en fauna. Een bedrijf dat begonnen is als waterplatenkwekerij en is uitgegroeid naar een onderneming die gespecialiseerd is in aanleg, onderhoud en civiele techniek in welke vorm dan ook. Alles wordt aangepakt van een privétuin tot grote industriële projecten. Wat andere niet durven of aankunnen, doet HFS onder de bezielende leiding van algemeen directeur Ad van Riel. De LRG-leden werden hartelijk ontvangen en werden en-passant nog even bijgepraat over de hoeveelheid munitie in zee, gedumpt door overheden uit vele landen. Dit lijkt een opmerkelijke zijsprong, maar is verklaarbaar: Ad van Riel is eveneens directeur van REASeuro en is met dit bedrijf marktleider op het gebied van het opruimen van explosieven.

De organisatie bedankt beide bedrijven voor de geweldige ontvangst, de lekkere drankjes en hapjes en de uitleg aan de groep aanwezigen. Ook danken wij de familie Franssen voor het gastvrije onthaal en de overheerlijke barbecue. We kunnen terug kijken op een geslaagde LRG-dag.

15 september 2016: LRG Bedankt oud-burgemeester Mevrouw Rijsdorp

LRG bedankt onze oud-burgemeester voor de afgelopen jaren. Haar betrokkenheid en inzet werd altijd zeer gewaardeerd. We wensen haar nog veel geluk en een goede gezondheid met haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. We zullen elkaar hopelijk nog vaak zien!

7 september 2016: Doorgaande weg... eindelijk door? Nog 1 horde te nemen

Op 7 september vergaderde de commissie ruimte onder andere over de doorgaande route in Riel. Jozef van de Corput en bewonersgroep “Echt Riel” kwamen inspreken. Op 27 september a.s. zal er in de raadsvergadering hopelijk een positieve uitslag zijn voor deze jarenlang slepende zaak.

LRG heeft zich altijd ingezet om de belangen van de bewoners te behartigen en deze moeilijke kwestie tot een goed einde te bregen. Wethouder Harry van de Ven van LRG maakt zich sterk voor deze zaak. LRG is positief.

22 augustus 2016: Jeugd Vakantiewerk (JVW) Goirle onderscheiden!

Een bijzonder mens, tomeloze inzet en altijd betrokken. Een Goirlenaar die terecht onderscheiden is. LRG feliciteert Eric van Rouwendaal met zijn Koninklijke onderscheiding!

15 juli 2016: Lijst Riel Goirle test fietspaden op verkeersveiligheid

Onze gemeente heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan, maar hoe veilig is Goirle nu echt voor fietsers? 

Om daarachter te komen was er op vrijdagmiddag 15 juli een themabijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd.

Namens Lijst Riel Goirle namen Mark Verhoeven en Bert Schellekens deel aan deze bijeenkomst. Naast de lokale politieke partijen waren er ook een aantal externe deskundigen van Veilig Verkeer Nederland, Wielersportbond NTFU en WTC De Hellen uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 

Na een aantal korte presentaties over de ontwikkelingen van o.a. E-bikes, milieudoelstellingen en het fietstoerisme ging men met de fiets op pad om de veiligheid van de fietsers in de praktijk te toetsen. 

Op zich is de fietsinfrastructuur goed op orde en zijn de fietspaden goed onderhouden. Wel zijn er een aantal pijnpunten geconstateerd zoals:

–          Slechte aansluitingen van fietspaden op doorgaande wegen

–          Een groot aantal paaltjes die eerder in de weg staan dan dat ze voor een betere verkeersveiligheid zorgen

–          Onduidelijke bewegwijzering

–          Onduidelijke fietsoversteekplaatsen

Het is ons duidelijk geworden dat in het kader van de realisatie van het GVVP het perspectief van de fietser extra aandacht behoeft om op deze wijze de pijnpunten weg te nemen. 

Voor de duidelijkheid: helaas hebben we vanwege tijdsgebrek Riel niet kunnen bezoeken, maar je mag verwachten dat Riel niet een heel ander beeld zou laten zien.

Gezien het goede fietsweer en de verkregen inzichten was dit een goede bijeenkomst. Wordt zeker vervolgd!

15 juli 2016: Lijst Riel Goirle feliciteert Mark van Stappershoef met zijn voordracht voor burgemeester van Goirle

Mark van Stappershoef wordt door de gemeenteraad aanbevolen als de nieuwe burgemeester van Goirle. De gemeenteraad heeft dat op 5 juli 2016 in een extra raadsvergadering besloten.

Profielschets

De gemeenteraad heeft in februari een profielschets gemaakt waarin de uitkomst van een enquête waarop meer dan 800 inwoners hebben gereageerd is verwerkt. De vertrouwenscommissie bestaande uit de fractievoorzitters uit de gemeenteraad heeft op basis van deze profielschets een selectie gemaakt uit de 43 sollicitanten.
Mark van Stappershoef (51) is op dit moment kabinetschef van de commissaris van de Koning in Brabant. Hij is lid van het CDA.
Mark van Stappershoef is geboren in Goirle en opgegroeid “aan de andere kant van het viaduct” aan de Goirleseweg in Tilburg. Hij is daardoor verbonden met Goirle.
Mark van Stappershoef is een energieke, toegankelijke man die verbinding kan maken in zowel bestuurlijke netwerken als in de contacten op straat. Vanuit zijn werkervaring heeft Mark van Stappershoef zeer veel kennis op het gebied van openbare orde en veiligheid. Ook kent hij door zijn werk het krachtenveld rondom een burgemeester als geen ander. Hij is sterk en overtuigend en heeft een goede visie op de rollen en taken binnen het lokaal bestuur.
Mark van Stappershoef is getrouwd en heeft 4 kinderen.

Achtergrondinformatie

De aanbeveling van de raad gaat nu via de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit. Verwacht wordt dat dit in de zomervakantie zal gebeuren, zodat de nieuwe burgemeester vlak nadat afscheid is genomen van burgemeester Rijsdorp kan beginnen.

14 juli 2016: Lijst Riel Goirle op werkbezoek bij ‘t Loket in Goirle

Door Liselotte Franssen

Op donderdagavond 14 juli 2016 zijn Erik Schellekens en ik op werkbezoek geweest bij het Loket in Goirle. De aanleiding was het vernieuwde zorgcentrum die de gebruikers graag wilden laten zien en die de raad mogelijk heeft gemaakt. Daarnaast werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om meer inzicht te krijgen in het werk binnen het Loket. De avond werd georganiseerd door Contour de Twern, ‘t Loket, MEE, GGD, IMW en WOS. De groep genodigden bestond uit diverse raadsleden, leden van de participatieraad, vertegenwoordigers van de KBO, platform Minima, platform Gehandicapten en de Werkgroep Opvang Statushouders.

Om de genodigden een praktijkgericht kijkje in de keuken te geven, werden via workshops diverse casussen voorgelegd. Hierdoor werd duidelijk waar de instanties tegenaan lopen en welke dilemma’s ze tegenkomen. Het beoogde doel was enig inzicht te geven in wat er gebeurt met de inspanningen die de gemeente zich heeft voorgenomen in het versterken van het sociale veld van ‘t Loket.

De workshops

De genodigden werden ingedeeld in groepjes en via een roulatiesysteem verdeeld over zeven workshops. Helaas was het niet mogelijk om alle workshops te volgen. Gezien de tijdsindeling konden er per persoon vier workshops worden gevolgd. In willekeurige volgorde hieronder een korte beschrijving van alle workshops:

 1. IMW
  Bespreking van casussen vanuit het maatschappelijk werk en hoe we omgaan met de dilemma’s die we dagelijks tegenkomen.
 2. MEE
  Hoe ondersteunen we mensen met een verstandelijke beperking nog beter te participeren in de Goirlese samenleving?
 3. GGD
  Het kind staat centraal in relatie tot de ouders, de rest van het gezin en de omgeving. De GGD kan vanuit een vertrouwenspositie hieraan mee ondersteunen om dilemma’s in eigen kracht en eigen omgeving op te lossen.
 4. WOS
  Het aantal statushouders is ook voor Goirle de afgelopen jaren fors gestegen. Van 8 in 2012 naar minstens 56 in 2016. Aan de ene kant barst de ondersteuning uit zijn voegen, maar aan de andere kant zijn er vele burgers bereid dit proces mee te ondersteunen.
 5. Contour de Twern
  Informele zorg (mantelzorg, dementie, netwerk versterken) mensen zijn steeds langer op zichzelf en hun omgeving aangewezen. Velen kunnen het zelf organiseren maar sommigen hebben hier toch enige ondersteuning bij nodig. Hoe gaat dit nu in zijn werk?
 6. t Loket
  Meedenken met een aantal casussen uit de dagelijkse praktijk met onder andere aandacht voor privacy en het al dan niet tussen wal en het schip vallen van kwetsbare mensen.
 7. Contour de Twern
  Steunpunt vrijwilligerswerk bespreekt knelpunten bij participatie van mensen met een ‘rugzakje’. Een organisatie en een vrijwilliger met begeleider delen hun ervaringen.

Mijn ervaring
De uitbereiding van ’t Loket met voormalig kinderdagverblijf Marmot is een schot in de roos gebleken, ruimte en rust voor zowel gebruikers als bezoekers. Maar waarvan ik vooral onder de indruk was, was de inzet van de professionele hulpverleners en vrijwilligers. Duidelijk werd dat er veel goed gaat in Goirle, de hulpverleners hebben zelfs de indruk dat er door de nieuwe werkwijze minder mensen tussen het wal en het schip raken.

Echter er zijn ook knelpunten. De dilemma’s waar zij dagelijks mee te maken krijgen zijn soms echte hoofdbrekers. Want wat doe je met een gezin waar meervoudige problemen spelen, maar waarvan één van de gezinsleden de problemen niet wil erkennen? Of hoe werk je vrijwilligers in die zelf ook een stukje begeleiding nodig hebben? Wat doe je als je budget gelijk is gebleven, maar de vraag is toegenomen? Hoe vertel je een dementerende oudere dat de partner niet meer in staat is de volledige mantelzorg op zich te nemen en wat kun je als alternatief bieden?

Het was goed om samen met de zorgverleners te sparren over deze vraagstukken. De tijd bleek echt te kort en vanuit alle deelnemers kwam unaniem het verzoek om een soortgelijke avond over een aantal maanden te herhalen. Ondanks dat veel goed gaat in het zorgveld, hebben de aanwezige raadsleden ook wat vragen overgehouden aan de avond die ze verder willen onderzoeken. Enkele van deze vragen zullen zeker terugkomen in de raadszaal. 

Meer informatie over ’t Loket en de gebruikers?

’t Loket – voor hulp en ondersteuning
https://www.goirle.nl/loket.html

Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)
http://www.imwtilburg.nl/web/Homepage.aspx

MEE – ondersteuning bij leven met een beperking
http://www.meedemeentgroep.nl/

Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD) – Bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen
https://www.ggdhvb.nl/

Werkgroep Opvang Statushouders (WOS) – Een groep vrijwilligers die helpen om statushouders zich thuis te laten voelen in Goirle.
http://www.wosgoirle.nl/

Contour de Twern (CdeT) – Iedereen telt mee, iedereen doet mee
http://www.contourdetwern.nl/

1 juni 2016: Persoonlijke gezondheidscheck in Goirle

Wethouder volksgezondheid Harry van de Ven geeft het startsein voor de pilot van de persoonlijke gezondheidscheck in de gemeente Goirle.

  

26 mei 2016: Naar een duurzaam Goirle

In 2016 kunnen we niet meer om duurzaamheid heen. Veel mensen weten alleen niet hoe ze zelf een verschil kunnen maken. De gemeente organiseert daarom op maandag 30 mei 2016 een informatieavond rondom dit thema in Cultureel Centrum Jan van Besouw van 20.00 tot 22.00 uur. Belangstellenden zijn deze avond van harte welkom.

’Energie-coöperaties, hoe doe je dat?’

In veel gemeenten zijn er al samenwerkingen ontstaan waarmee kennis wordt gedeeld en de kosten van duurzame investeringen worden verdeeld. Met de informatieavond ’Energie-coöperaties, hoe doe je dat?’ wil de gemeente de inwoners van Goirle meer informatie geven over duurzame ambities en hoe mensen zelf kunnen investeren in energie-neutrale woningen en initiatieven kunnen starten om zo tot echte duurzaamheid te komen.

Samen duurzame energie opwekken

In gemeenschappelijk verband is er op vele manieren duurzame energie te realiseren, mensen kunnen bijvoorbeeld samen besluiten energie op te wekken met biomassa of windmolens. Op huishoudelijk niveau kan ook verschil gemaakt worden, dan valt natuurlijk te denken aan goede isolatie, zonnepanelen, HR-ketels en warmtepompen.

Voorbeelden uit de praktijk

Initiatiefnemers van verschillende succesvolle coöperaties in de regio (Project Energiecoöperatie BRES, Initiatief Oisterwijk, De Blaak in Tilburg en een sinds kort gloednieuw initiatief in Riel) zijn deze avond aanwezig met inspirerende verhalen, praktische voorbeelden uit de praktijk en vooruitstrevende ideeën om het fenomeen duurzaamheid in Goirle gemeengoed te maken. Lijst Riel Goirle wethouder Harry van de Ven vertelt tijdens deze avond wat de ambities zijn voor Goirle en wat de gemeente kan bieden.

Plaats en tijdstip

Cultureel Centrum Jan van Besouw
Thomas van Diessenstraat 1
5051RJ Goirle

Maandag 30 mei, van 20.00 tot 22.00 uur.

30 april 2016: Openbare fractievergadering Lijst Riel Goirle woensdag 8 juni 2016

Graag nodigen wij u uit voor de openbare fractievergadering op woensdag 8 juni. De vergadering vangt aan om 20:00 in Ontmoetingscentrum de Leybron, Dorpsplein 20 in Riel.

Tijdens deze vergadering wordt onder andere de gemeenteraadsvergadering van 14 juni voorbesproken. Daarbij stellen wij uw inbreng zeer op prijs. U kunt ook achteraf in gesprek te gaan met onze aanwezige raads- & commissieleden.

Lijst Riel Goirle is lokale politieke partij die bestaat uit enthousiaste inwoners van Goirle en Riel van allerlei komaf. Door mee te denken en te praten willen zij hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente Goirle, zodat ook hun en onze kinderen in de toekomst plezierig kunnen wonen, werken en recreëren in Goirle en Riel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@lijstrielgoirle.nl . Wij kijken uit naar uw komst! 

Nb: De volgende vergadering is een week eerder gepland, namelijk op 6 juli i.p.v. 13 juli 2016. Hierover later meer.

19 april 2016: Oplossing doorgaande weg in Riel

RIEL – De boodschap die de Rielenaren afgaven tijdens de inloopavond van donderdagavond in De Leijbron was: zorg voor afdoende maatregelen aan de doorgaande route waardoor trillingen in woningen en geluidsoverlast tot het verleden behoren op de Tilburgseweg, de Dorpstraat en de Kerkstraat.

Het stond aan het begin van de avond tjokvol met belangstellenden in de vergaderkamer, waar de avond door de gemeente gehouden werd. Dat leidde bij sommige bezoekers tot irritatie (te technisch-onvoldoende info), terwijl anderen hun waardering uitspraken voor de gekozen vorm.

Op vier plekken werd door ambtenaren uitleg gegeven over onderzoeken naar trillingen, geluidsoverlast, verkeersonveiligheidsgevoelens en de vervoersbewegingen. De route is al vele jaren onderwerp van gesprek. Muren scheuren als gevolg van trillingen door het verkeer en er is geluidsoverlast. In de afgelopen jaren werden op plekken aan de route meerdere werkzaamheden uitgevoerd om de overlast aan te pakken.

Het college van B&W neemt op termijn een besluit over een welke maatregelen er genomen worden om de overlast aan te pakken. Bron BD

3 februari 2016: Lijst Riel Goirle treedt toe tot de coalitie, Harry van de Ven nieuwe wethouder

Al snel na de breuk tussen het CDA en Pro Actief Goirle, VVD, PvdA hebben er, door de constructieve houding van Lijst Riel Goirle in de gemeenteraad oriënterende gesprekken plaatsgevonden om te kijken of er een nieuwe coalitie kon worden gevormd. Een coalitie waarin ook de uitgangspunten van Lijst Riel Goirle tot haar recht zouden komen.

Deze gesprekken hebben geleid tot een aanscherping van het al bestaande bestuursakkoord.

Zo komt er in de komende bestuursperiode meer aandacht voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en huurwoningen, worden bewoners actiever betrokken bij verkeersonveilige situaties, moet het Jan van Besouw toekomst bestendiger worden gemaakt en moet er een integrale afweging worden gemaakt over het ophalen en verwerken van ons restafval.

Door de toetreding tot de coalitie is Lijst Riel Goirle raadslid Harry van de Ven op 2 februari 2016 geïnstalleerd als nieuwe wethouder van de gemeente Goirle. Hij zal worden opgevolgd door Erik Schellekens. Wij wensen hen beide heel veel plezier en succes toe met deze nieuwe uitdaging!

2 februari 2016: LRG initieert monument bij De Bocht

Bij het voormalige Huis in De Bocht aan de Tilburgseweg in Goirle komt een monument om alle daar geboren kinderen te gedenken. Dit heeft de gemeenteraad van Goirle dinsdagavond unaniem besloten op aangeven van de Lijst Riel Goirle.

Nog steeds is De Bocht een opvangcentrum voor vrouwen, nu onderdeel van Kompaan en De Bocht. De raad besliste ook unaniem om de grond van De Bocht aan te kopen voor vrije-sectorkavels te realiseren. De vrouwenopvang verhuist dan naar de Rillaersebaan. Daar wordt het huidige pand verbouwd met de opbrengsten van de grondverkoop.

Bron: BD

2015
21 september 2015: Partijdag in het teken van monumenten Goirle

Afgelopen zaterdag heeft Lijst Riel Goirle weer de jaarlijkse partijdag georganiseerd. Leden, actief of niet, genoten samen met hun partner op deze gezellige ‘lokale’ dag van de natuur en de monumenten die onze gemeente rijk is.

Dit jaar verzamelde men zich bij de nieuwe Brabantse Natuurpoort, die Goirle rijk is: de Roovertsche Ley. De aanwezige kregen door eigenaren en uitbaters Maud en Rob Mutsaers in samenwerking met Rocks & Rivers een rondleiding. De faciliteiten waar onder fietsoplaadpunten, klimbos, keuken, B&B en de natuurlijke inrichting aan de rand van Gorp en Roovert werden uitgebreid besproken en bezichtigd.

Vervolgens werd men in groepen per fiets en een selfie stick op pad gestuurd. Aan de hand van een fietsroutekaart van de Goirlese VVV moesten opdrachten worden uitgevoerd bij vele opmerkelijke gebouwen die onze gemeente rijk is.

Traditiegetrouw werd vervolgens de avond ingeluid met een aangeklede BBQ bij een van onze leden, ditmaal was men te gast bij raadslid Harry van de Ven. Waar de avond werd afgesloten met de bijzondere uitreiking van de zogenaamde ‘zilveren grenspaal’. Cees Pelkmans, ex-commissie en raadslid, oud-secretaris en –penningmeester en medeorganisator van de Lijst Riel Goirle-dag kreeg van voorzitter Mark Verhoeven de zilveren grenspaal opgespeld onder lovende woorden en een luid applaus.

De Lijst Riel Goirle-dag wordt jaarlijks op de derde zaterdag van september georganiseerd voor onze leden. De dag is bedoeld om op een ongedwongen manier kennis op te doen over de gemeente.

Praat ook mee!

Lijst Riel Goirle is lokale politieke partij welke bestaat uit enthousiaste inwoners van Goirle en Riel uit alle geledingen van de bevolking die het naar hun zin hebben in hun dorp. Door mee te denken en te praten willen wij ons steentje bijdragen aan de leefbaarheid in onze gemeente zodat ook onze kinderen in de toekomst plezierig kunnen wonen, werken en recreëren in Goirle en Riel.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Mark Verhoeven via info@lijstrielgoirle.nl of 06 11 33 47 85. U bent ook altijd welkom bij een van onze openbare vergaderingen.

19 september 2015: Lijst Riel Goirle reikt zilveren grenspaal uit aan Cees Pelkmans

De zilveren grenspaal is de hoogste blijk van waardering van Lijst Riel Goirle. Hij wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan personen die zich bijzonder inzetten voor het lokale gedachtegoed op het terrein van sport, politiek, cultuur en vrijwilligerswerk binnen onze gemeente. Tijdens de Lijst Riel Goirle-dag op 19 september is de zilveren grenspaal feestelijk uitgereikt aan Cees Pelkmans.

Het ondersteunen van ‘de lokale gedachte’ heeft een bindend effect op onze gemeente. Het geeft een gevoel van eigenheid en herkenbaarheid. Het is de bestaansreden voor Lijst Riel Goirle en de kernwaarde van de partij. Een grenspaal symboliseert dat gevoel van herkenbaarheid. Vanaf de grenspaal start een ‘eigen’ gemeenschap. Cees Pelkmans heeft veel betekend voor de herkenbaarheid en binding binnen onze gemeente.

Rielenaar Cees Pelkmans, mede-oprichter van Lijst Riel Goirle, werd door het bestuur bij monde van voorzitter Mark Verhoeven tijdens de drukbezochte Lijst Riel Goirle-dag geroemd om zijn tomeloze inzet voor de partij, zijn werkelijk talloze lidmaatschappen van met name Rielse verenigingen, zijn vele vrijwilligerswerk en inlevingsvermogen.

“In alle functies is Cees voor alles een man van het dorp. Bekend met lokale problemen en wensen door zijn grote lokale netwerk. Bereikbaar en makkelijk aanspreekbaar. Alles doet hij met de menselijke maat” aldus Verhoeven.

De zilveren grenspaal is een replica in de vorm van een speld, van de grenspaal op Nieuwkerk. Met deze zilveren speld, een boeket en een oorkonde eert Lijst Riel Goirle Cees Pelkmans voor zijn grote inzet en betrokkenheid op vele vlakken binnen onze gemeente. Cees Pelkmans is hiermee de tweede ontvanger van de Lijst Riel Goirle zilveren grenspaal.

15 juli 2015: Cees Pelkmans geeft ‘raadsstokje’ door aan Tim Appels

Goirle – Een ongelooflijk moeilijke beslissing, maar na lang wikken en wegen heeft Cees Pelkmans moeten besluiten zijn raadslidmaatschap neer te leggen. Omdat hij vanwege zijn drukke baan niet meer voldoende tijd kon besteden aan het raadswerk, nam hij dinsdagavond afscheid van de gemeenteraad van Goirle. Tim Appels volgt hem op.

“Het voelde als in het tv-programma waarin iemand zoveel mogelijk bordjes in de lucht moest houden. Voor mijn gevoel vielen er steeds meer bordjes kapot. Het laatste half jaar heb ik niet de tijd gehad om mijn werk voor de gemeenteraad goed te doen” aldus Cees in zijn afscheidsrede. Cees blijft lid van LRG en blijft de partij achter de schermen ondersteunen met zijn ruime politieke ervaring en kennis.

Cees laat zijn plaats niet zomaar aan de eerste de beste over. Tim Appels is al jaren verbonden aan LRG. Niet alleen als lid, maar ook als voorzitter. Als plaatsvervangend commissielid ‘Ruimte’ heeft Tim de nodige kennis over de diverse dossiers opgedaan en is hij bekend met de manier van werken in de raad.

LRG bedankt Cees voor zijn enorme inzet en betrokkenheid en wenst Tim veel succes een mooie tijd in de raad.

10 juli 2015: Harry van de Ven koninklijk onderscheiden

Goirle – bij zijn afscheid als directeur van openbare basisschool Den Bongerd in Goirle heeft burgemeester Machteld Rijsdorp een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Harry van de Ven. De heer Van de Ven is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van de Ven is medeoprichter en sinds 1980 directeur van Openbare Basisschool Den Bongerd in Goirle. Onder zijn bezielende leiding heeft OBS Den Bongerd zich ontwikkeld tot een basisschool met bijna 500 leerlingen. Hij heeft zich op bijzondere wijze ingezet om de eerste openbare school in Goirle te realiseren, zowel in organisatorische en fysieke zin: het jonge team van de pas opgerichte school wist hij te inspireren en te motiveren, de school werd gehuisvest in een volwaardig en efficiënt nieuw schoolgebouw. In korte tijd kreeg de school een zeer goede reputatie en groeide het aantal leerlingen. In het onderwijsveld wordt hij omschreven als een pionier, een visionair en een bruggenbouwer. Ook heeft hij zich sterk gemaakt voor het Marietje Kesselsproject, een project om weerbaarheid onder leerlingen in het basisonderwijs te vergroten.

Harry van de Ven is sinds 2006 namens Lijst Riel Goirle lid van de gemeenteraad en was in de periode 1997-2000 tevens wethouder in Goirle.

6 juli 2015: Lijst Riel Goirle feliciteert Sjef Verhoeven met zijn aanstelling

Goirle, 6 juli 2015- Gisteren is bekend geworden dat oud-Lijst Riel Goirle raadslid en wethouder Sjef Verhoeven zal worden voorgedragen als nieuwe wethouder in de gemeente Oisterwijk. Via deze weg willen wij Sjef feliciteren met zijn voordracht en heel veel succes wensen bij zijn nieuwe werkzaamheden.

Verhoeven is namens Lijst Riel Goirle wethouder geweest in de periode van 1997 tot 2004 en 2010 tot 2014 waarbij hij van 1997 tot 2002 tevens ook raadslid was.

Een periode waarin hij zich vol passie heeft gestort op de uitvoering van het centrumplan waaronder de metamorfose van het cultureel centrum Jan van Besouw en later de herinrichting van het Kloosterplein tot de huiskamer van Goirle. Ook was hij betrokken bij het renoveren van de Goirlese en Rielse sportparken, het verduurzamen van het gemeentehuis en de bouw van vele betaalbare (starters)woningen.

19 mei 2015: Cees Pelkmans stopt als raadslid Lijst Riel Goirle

GOIRLE – Raadslid Cees Pelkmans van Lijst Riel Goirle stopt. Vanwege de toegenomen werkdruk bij zijn werkgever in combinatie met de verplichtingen die horen bij het raadslidmaatschap heeft hij moeten besluiten zijn functie als gemeenteraadslid neer te leggen.

Cees Pelkmans over zijn vertrek: “Als je iets doet, moet je het goed doen. Vanwege de vele reizen naar het buitenland voor mijn werkgever ben ik vaak afwezig en komen de voorbereidende werkzaamheden voor de raadsvergaderingen regelmatig in het gedrang. Hierdoor kan ik mijn raadswerk niet altijd naar behoren uitvoeren en heb ik met pijn in het hart moeten besluiten om een stap terug te zetten.”

Sinds 1985 is Pelkmans actief in de lokale politiek namens Lijst Riel Goirle en haar voorloper Lijst Riel. “Hij heeft zich als bestuurslid, in de raadscommissies en als raadslid altijd ingezet voor de partij. Ik ken weinig personen met zo’n groot hart voor zijn omgeving, Cees komt overal en was voor vele fractieleden ook een soort mentor. Alleen al daarom zal zijn netwerk, kennis en ervaring een groot gemis zijn voor ons. Mooi is wel dat hij lid blijft van onze partij en dat wij, als het nodig is, op zijn kennis kunnen terugvallen. Hij zal worden opgevolgd door Tim Appels,” aldus fractievoorzitter Bert Schellekens.

De laatste maanden was Cees vooral bezig met het dossier rondom Platinum Stable, waarbij hij zich af vroeg of en welke controle er op de bouwwerkzaamheden ter plekke hadden plaatsgevonden. Dit in relatie tot bouwprocedures van andere ondernemers binnen de gemeente.

2014
26 augustus 2014: In Memoriam Joke Aerts - Hermans

Intens verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van een van de belangrijkste leden van onze partij, ons ex-Raadslid, Lid in de Orde van Oranje Nassau, Joke Aerts-Hermans.
Verbaasd ook… Deze week hebben zoveel LRG’ers haar nog gesproken, op de tennisbaan van TV Riel, bij de boerenschuur, tijdens de buurt-BBQ van de Kerkeinders, tijdens de organisatie van de LRG-dag 2014 waar Joke ook haar schouders onderzette. Het is voor ons niet te bevatten…

Joke was op veel manieren het gezicht van onze partij. Ruim 14 Jaar Raadslidmaatschap maakte haar tot misschien wel ons bekendste partijlid. Ze nam haar raadslidmaatschap enorm serieus. Op zoveel mogelijk evenementen, open dagen, vergaderingen, bijeenkomsten van organisaties, clubs en verenigingen in Goirle & Riel was ze er. Joke excelleerde in aanwezigheid. Iedereen kende haar en ze was gemakkelijk aan te spreken.

Vaak wordt de politiek verweten geen echte brug te kunnen slaan met de burgers en geen echte betrokkenheid te kunnen tonen, wel, Joke wás de brug. Ze was een stemmenkanon, niemand haalde zoveel voorkeursstemmen als zij. Het was haar, als een klaterend applaus, van harte gegund!

Binnen onze partij was ze de nestor, klaar om ervaring met alle nieuwe jonge mensen binnen de partij te delen. Enthousiast naar jonge mensen, nieuwe (vrouwelijke) leden, nieuwe ideeën en inzichten. Daarom vond ze het ook echt tijd om, na zoveel jaren binnen de gemeenteraad, het stokje over te dragen. Tandenknarsend, want ze vond het nog zo ontzettend mooi en interessant. Ook vond ze dat vernieuwing belangrijk was, een stap opzij voor anderen. Dat was belangrijk. Maar niet zonder op de achtergrond hulp te blijven bieden, mee te organiseren. En nog steeds werd ze dagelijks in de gemeente aangesproken over allerlei zaken, ook dat moest zijn weg vinden binnen LRG. Daar zorgde ze wel voor.

En dus was ze druk met de organisatie voor de jaarlijkse LRG-dag, volgende maand en stond ze vrolijk babbelend te tennissen zondag. Tot ze er, een dag later, ineens niet meer is. Rust zacht lieve Joke. Dankjewel!

Lijst Riel Goirle

@lijstrielgoirle

6 maart 2014: Lijst Riel Goirle presenteert nieuw bestuur

Goirle – Tijdens de laatste ledenvergadering voor de verkiezingen heeft Lijst Riel Goirle haar nieuwe bestuur gepresenteerd.

“Een goed en evenwichtig team, vol talent en ervaring”, zo noemde de nieuwe partijvoorzitter Mark Verhoeven de nieuwe bestuurssamenstelling. Verhoeven, zelf pas 27, volgt hiermee Tim Appels op die had aangegeven na vier jaar voorzitterschap niet meer beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie.

“Dat jongeren belangrijk zijn binnen de partij laat ook de aanstelling van Gies Coppens (20) als secretaris eens te meer zien”, aldus Verhoeven die ook verheugd was mede te delen dat personen als, Jan van Gulik (vicevoorzitter), Miranda Kleijnen (penningmeester), Leon Smeets en Jef van de Lisdonk (beide algemeen lid) bereid zijn gevonden zitting te nemen in het nieuwe bestuur.

3 maart 2014: Ook LRG feliciteert Ireen Wust

Huldiging

De gemeente Goirle huldigt maandag 3 maart schaatster Ireen Wüst voor haar geweldige prestaties tijdens de Olympische Spelen in Sochi. Zij won maar liefst 2x goud, op de 3.000 meter en met de ploegenachtervolging en drie keer zilver op de 1.000, 1.500 en 5.000 meter. Hiermee is zij de beste Nederlandse olympiër ooit! Goirle is bijzonder trots op haar. Reden genoeg om haar aanstaande maandag in het zonnetje te zetten.

Rondrit

Maandag 3 maart maakt Ireen Wüst een rondrit op de prinsenwagen door het centrum van Goirle.  De rondrit start om 15.00 uur vanaf hoek Tilburgseweg/Dorpsstraat. De route verloopt via de Tilburgseweg naar de Kalverstraat en eindigt rond 15.30 uur op het Oranjeplein. De genoemde straten zijn tussen 15.00 uur en 15.30 uur afgesloten.

Programma huldiging

15.00 uur Start rondtour Ireen Wüst.
15.30 uur Huldiging op het podium bij het gemeentehuis aan het Oranjeplein met optreden van Xander de Buisonjé en Johnny Purple
16.30 uur Einde programma

Parkeren

Parkeren op het Oranjeplein is in verband met de feestelijkheden niet mogelijk. Er geldt daar een parkeerverbod vanaf zondag 2 maart 21.00 uur tot maandag 3 maart 18.00 uur. U kunt wel gratis parkeren in parkeergarage De Hovel. Komt u op de fiets? U kunt deze gratis stallen op het Kloosterplein. Doorgaand verkeer van de Kalverstraat naar de Groeneweg en omgekeerd is op maandag 3 maart vanaf 12.00 uur tot circa 18.00 uur gestremd. Dit in verband met de opstelling van het podium voor het gemeentehuis.

Goirle in oranjestemming

We vragen iedereen die Ireen wil toejuichen om in oranje of goud gekleed te komen. Bewoners aan de route kunnen ook vlaggen om op deze manier Goirle in feeststemming te brengen.

22 januari 2014: Lijsttrekker Bert Schellekens aan het woord

Tijdens de kickoff van verkiezingsperiode op 22 januari in het CC Jan van Besouwhuis, presenteerden de lijsttrekkers van de verschillende partijen zich aan het publiek.

14 februari 2014: Plakploeg LRG kleurt Goirle en Riel oranje

Door wind en regen zijn onze helden van de plakploeg eropuit getrokken om Goirle en Riel kennis te laten nemen van onze partij. Gewapend met ladder, lijm en posters kleurde in een paar dagen tijd onze mooie gemeente oranje. Een chapeau voor deze kranige mannen! (Foto: Telegraaf 14 februari 2014)

12 februari 2014: Eerste Zilveren Grenspaal uitgereikt

Tijdens de jaarvergadering van Lijst Riel Goirle (LRG) is op 12 februari de Zilveren Grenspaal feestelijk uitgereikt aan Jack Kouwenberg.

Jack Couwenberg

De Zilveren Grenspaal is de hoogste blijk van waardering van LRG. Hij wordt uitgereikt aan personen die zich bijzonder inzetten voor het lokale gedachtengoed op het terrein van sport, politiek, cultuur en vrijwilligerswerk. Het ondersteunen van ‘de lokale gedachte’ heeft een bindend effect op onze gemeente. Het geeft een gevoel van eigenheid en herkenbaarheid. Het is de bestaansreden voor LRG en de kernwaarde voor de partij.

Een grenspaal symboliseert dat gevoel van herkenbaarheid. Vanaf de grenspaal start een ‘eigen’ gemeenschap. Jack Kouwenberg heeft veel betekend voor de herkenbaarheid en binding binnen onze gemeente.

Rielenaar Jack Kouwenberg, medeoprichter van LRG, werd door het bestuur bij monde van voorzitter Tim Appels tijdens de drukbezochte jaarvergadering geroemd om zijn tomeloze inzet voor de partij, zijn werkelijk talloze lidmaatschappen van met name Rielse verenigingen, zijn vele vrijwilligerswerk, inlevingsvermogen en politiek fingerspitzengefühl. Ook zijn vermogen om vernieuwing te omarmen, bruggen te slaan en jeugd te betrekken bij de lokale zaak is van groot belang.

De Zilveren Grenspaal is een replica speld van de grenspaal op Nieuwkerk. Met deze zilveren speld, een boeket en een oorkonde eert LRG Jack Kouwenberg voor zijn grote inzet en betrokkenheid op vele vlakken binnen onze gemeente.

Jack Kouwenberg is hiermee de eerste ontvanger van de LRG Zilver Grenspaal

19 januari 2014: Start van de verkiezingscampagne 2014

Alle Goirlese politieke partijen presenteren zich op 22 januari in het Jan van Besouw. U komt toch ook?

Op 19 maart 2014 kiezen we onze nieuwe gemeenteraad. Een spannende campagnetijd breekt aan, want elke partij wil natuurlijk het verschil maken en u met hun bevlogen boodschap in het hart raken.

Wat mogen we van ze verwachten in de komende campagneperiode? Welke politieke en maatschappelijke issues stellen de partijen centraal in hun programma’s? En wie zijn de mensen die namens de partijen het verschil gaan maken?

Op woensdagavond 22 januari, aanvang 20.00 uur, is iedereen van harte welkom in de foyer van Cultureel Centrum Jan van Besouw om de presentatie van alle Goirlese/Rielse politieke partijen bij te wonen. In een talkshow onder leiding van Paul Cornelissen, directuer C.C. Jan van Besouw, komen alle partijen met hun speerpunten en blikvangers aan bod. Burgemeester Rijsdorp leidt deze avond in.

De avond wordt muzikaal stevig omlijst door cursisten en docenten van Factorium Goirle en is gratis toegankelijk voor alle belangstellende bewoners van Riel en Goirle.

Wat: start van de verkiezingscampagne 2014
Door wie: alle politieke partijen van Goirle en Riel
Wanneer: woensdagavond 22 januari 2014, van 20.00 uur tot 22.00 uur
Waar: foyer van C.C. Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1, Goirle
Entree: gratis
Nog meer? Muzikale omlijsting door cursisten en docenten van Factorium Goirle
Organisatie: C.C. Jan van Besouw i.s.m. de griffie van de Gemeente Goirle