Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Alle harde werkers gebruikten een drankje wegens de goede afloop en de fijne samenwerking binnen de fractie in de afgelopen periode.

Het fundament is gelegd voor een vruchtbaar overleg en breed gesteund bestuur in nabije toekomst.

We gaan er samen Sterk en in balans tegenaan.

Burgerraadsleden zijn op 6 juli uitgenodigd om (hernieuwd) kennis te maken met de ambtelijke organisatie.
Lijst Riel Goirle was goed vertegenwoordigd met 4 leden. Er volgde een interessante en leerzame avond waar we letterlijk meegenomen werden langs de verschillende “ domeinen” . Stof tot nadenken en ook mooie gesprekken die soms nog voortgezet gaan worden na het zomerreces. Als dank hebben we de dag na de bijeenkomst een bedankje gebracht naar de organisatie en medewerkers van de Gemeente Goirle.

Regiobijeenkomst Hart van Brabant.

30 juni  jl. gaf één van onze raadsleden, Isabelle Visser, een pitch bij een regiobijeenkomst van “Hart van Brabant”.

In een volle raadszaal vonden de “schatkaarten” en boekjes over de “Goolse Geheimen” gretig aftrek.

“Ik ben Isabelle Visser, Raadslid in Goirle.
In de dorpskernen, Goirle en Riel wonen 23.979 mensen, waarvan 2040 in Riel. Goirle groeit nog altijd. Het is ook….    Lees hier de pitch

Lijst Riel Goirle (LRG)
Cees Pelkmans
Blokakkers 3
5133 CA Riel
+31 (0) 620621963
info@lijstrielgoirle.nl