Één groene gemeente

Betrokken

Middenin de gemeenschap

Doe Mee, word lid

Mark Verhoeven door vierkoppige persjury gekozen als beste raadslid van Goirle.

,,Ik ben blij dat het harde werken gezien is”, reageerde Verhoeven op de uitverkiezing, die wel aangaf dat het afgelopen jaar met de verkiezingen en formatie een aanslag op zijn agenda was geweest.

Mark Verhoeven is het beste raadslid van Goirle.

Dat oordeel van een vierkoppige persjury is woensdagavond bekendgemaakt in een uitzending van de Lokale Omroep Goirle. Verhoeven was in maart met 35 jaar de jongste lijsttrekker. Zijn Lijst Riel Goirle vergaarde de meeste stemmen. De tweede partij, nieuwkomer Gezond Verstand, bleef buiten de coalitie. Volgens de jury slaagt Verhoeven er als fractievoorzitter van LRG toch in om ook met de oppositie compromissen te sluiten.

‘De jury voorziet voor Mark een mooie toekomst ergens in bestuurlijk Nederland’, sprak voorzitter Wil van der Kruijs mede namens Gonny Spermon, Harry van de Ven en Norbert de Vries.

Een kritische noot was er ook: ‘Dat hij ietwat belerend weet over te komen, doet soms af aan zijn effectiviteit.’

 

 

LRG raadslid Roy van Gorkom voert een pittig weerwoord naar de gemeente Tilburg.

Ook gratis fitness krijgt Riel niet warm voor 366 arbeidsmigranten uit Tilburg

TILBURG – De Rielse gemeenschap ziet niks in de voorgenomen bouw van een 15 meter hoog onderkomen voor 366 arbeidsmigranten, pal over de grens met Tilburg. Wethouder Yusuf Çelik liep dinsdagavond spitsroeden tijdens een informatiebijeenkomst met bezorgde Rielenaren.

‘House of Europe – Hart van Brabant’ moet het onderkomen op de plek waar tot voor kort horecazaak De Heidehoeve stond gaan heten.

,,Een iconisch groen gebouw’’, zo probeerde architect Guus Sengers een zaal vol met Rielenaren nog te verleiden op een informatiebijeenkomst voor Riel. Chris van Ruiven van uitzendbureau Carrière, die volgens plan de kamers tien jaar lang gaat huren, deed er nog een schepje bovenop. Riel, waar ze nog geen sportschool hebben, mag straks gratis komen fitnessen te midden van de ‘internationale medewerkers’.

Algemene beschouwing programmabegroting 2023

Algemene beschouwing programmabegroting 2023 zoals hij door onze voorzitter Mark Verhoeven  werd gepresenteerd op de raadsvergadering van 8 november j.l.

Goirle en Riel zijn twee fijne dorpen om in te wonen. Met deze begroting kunnen we dat zo houden en, na jaren van bezuinigen, is er zelfs weer ruimte om bestaande structuren te versterken.

Na de coronacrisis, waar we gelukkig steeds beter met elkaar leren leven, volgde de oorlog in de Oekraïne, een energie- en landelijke vluchtelingencrisis. Allemaal zaken die ook in Goirle en Riel hun sporen nalaten en waar we niet altijd gelijk een antwoord op hebben.

Wekelijks, als Lijst Riel Goirle bijeenkomt in een van onze buurthuizen horen we de verhalen van dorpsgenoten die zich grote zorgen maken de toekomst of bij wie het water zelfs al aan de lippen staat.

Het mag duidelijk zijn; we moeten ons uiterste best doen om te zorgen dat onze mede mens niet tussen wal en schip valt. Laten we daarom we in de komende tijd goed kijken waar binnen de bestaande regelingen en burgerinitiatieven extra ondersteuning nodig is.  Mede hierom zal Lijst Riel Goirle een motie van D66 steunen om de gelden uit het coronafonds breder in te zetten en een motie van PvdA steunen om de aanvraagperiode voor de energietoeslag te verlengen.

Maar we moeten niet alleen stutten en pleisters plakken in tijden van crisis. Er zijn ook duurzame en langere termijn oplossingen nodig willen we onze inwoners weerbaarder maken. Een van de manier hoe dit kan is door het herzien van de duurzaamheidslening, blijverslening en starterslening zodat we meerdere groepen met eenzelfde regeling kunnen helpen; Lijst Riel Goirle steunt dan ook de motie van D66 die hier een aanzet tot geeft.

Hoe wel de financiën op korte termijn zwarte cijfers laten zien is is er nog steeds een grote mate van onzekerheid over de financiën en taken op lange termijn. Dat baart Lijst Riel Goirle grote zorgen. Kijkend naar alle langjarige investeringen die nodig zijn zonder structurele financiering vanuit Den Haag is simpel weg onmogelijk. Dit zal dan ook gaan leiden tot zware keuzes, waarbij we ervoor moeten zorgen dat dit niet ten koste gaat van de sociale cohesie in Goirle en Riel. 

Wel is Lijst Riel Goirle verheugd om dat de OZB dit jaar niet zal worden geïndexeerd of wordt verhoogd en de gemeentelijke belastingen in zijn geheel minimaal worden houden.

Wel stellen wij, samen met het CDA met een amendement en een motie nog een aanpassing op de toeristenbelasting voor. Graag zien wij dat het college, samen met de sector, de verordening zoals die er nu ligt nagaat in de geest van hoe de toeristenbelasting in 2016/2017 tot stand is gekomen.

Regiobijeenkomst Hart van Brabant.

30 juni  jl. gaf één van onze raadsleden, Isabelle Visser, een pitch bij een regiobijeenkomst van “Hart van Brabant”.

In een volle raadszaal vonden de “schatkaarten” en boekjes over de “Goolse Geheimen” gretig aftrek.

“Ik ben Isabelle Visser, Raadslid in Goirle.
In de dorpskernen, Goirle en Riel wonen 23.979 mensen, waarvan 2040 in Riel. Goirle groeit nog altijd. Het is ook….    Lees hier de pitch

Lijst Riel Goirle (LRG)
Cees Pelkmans
Blokakkers 3
5133 CA Riel
+31 (0) 620621963
info@lijstrielgoirle.nl