Wethouders van Lijst Riel Goirle

Samen met de burgemeester vormen wethouders het College van Burgemeester en Wethouders, en ze zorgen voor het dagelijkse bestuur van een gemeente. Elke wethouder heeft een portefeulle, een deeltaak binnen de gemeente. Denk aan financiën, volkshuisvesting, onderwijs of milieu. De wethouder werkt nauw samen met de betreffende ambtenaren binnen de gemeente en volgt de richtlijnen uitgezet door de gemeenteraad. 

Wethouder Goirle

bert