Cees Pelkmans

Secretaris LRG

Blokakkers 3

5133CA  Riel

06-2062 1963

De komende jaren worden burgers en gemeenten geconfronteerd met een drietal transities in het sociale domein. Bij alle niet-medische ondersteuning aan burgers zal de  komende jaren de gemeente een centrale rol gaan krijgen, daar waar nu met name de landelijke overheid nog sterk aanwezig is.

Deze drie transities zijn:

  • de wet “ Werken naar vermogen” (voorheen onder andere Wajong en WSW)
  • de omvorming van AWBZ-begeleiding naar WMO
  • de omvorming van de Jeugdzorg.