Namen wethouderskandidaten gemeente Goirle bekend gemaakt

Goirle, 10 mei 2018 – Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD treden naar buiten met de namen van de beoogde wethouders voor de aankomende vier jaar.

Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle), Piet Poos (CDA), Marijo Immink (Pro Actief Goirle) en Johan Swaans (VVD) zijn de beoogde wethouderskandidaten voor de bestuursperiode 2018-2022.

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering op 15 mei wordt het nieuwe bestuursakkoord besproken.

In de raadsvergadering van 23 mei vindt de besluitvormende vergadering plaats over het bestuursakkoord en de benoeming van de wethouders.