Coalitie onderhandelingen gemeente Goirle verlopen voorspoedig

De onderhandelingen tussen LRG (Lijst Riel Goirle) met mogelijke coalitiepartners CDA, VVD en Pro Actief Goirle zijn volop aan de gang, maar er is nog geen witte rook.

“De gesprekken verlopen op ontspannen wijze” laat fractievoorzitter Bert Schellekens van LRG weten. “Om tot een goede samenwerking te komen is het van groot belang dat we zorgvuldig te werk gaan. We richten ons momenteel vooral op de inhoud van het bestuursakkoord en nog niet op de ‘poppetjes’. De uitwerking van het bestuursakkoord vordert gestaag en er zijn tot nog toe geen breekpunten” aldus de fractievoorzitter.