Gioirle, 23 mei 2018. Cees Pelkmans neemt als raadslid het stokje over van Bert Schellekens die gisteren als wethouder werd geinstalleerd.

CeesPelkmans eed

Goirle, 22 mei 2018 vond de installatie van het nieuwe college plaats.

Goirle, 10 mei 2018 – Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD treden naar buiten met de namen van de beoogde wethouders voor de aankomende vier jaar.

Bert Schellekens (Lijst Riel Goirle), Piet Poos (CDA), Marijo Immink (Pro Actief Goirle) en Johan Swaans (VVD) zijn de beoogde wethouderskandidaten voor de bestuursperiode 2018-2022.

Tijdens de beeldvormende raadsvergadering op 15 mei wordt het nieuwe bestuursakkoord besproken.

In de raadsvergadering van 23 mei vindt de besluitvormende vergadering plaats over het bestuursakkoord en de benoeming van de wethouders.

Goirle, 7 mei 2018 –Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD bezegelen de gevormde coalitie door middel van de presentatie van het bestuursakkoord Goirle voor de komende jaren.

Vrijdag 20 april is het project Hoofdroute Riel halverwege. Dan is de driesprong Dorpstraat-Goirleseweg klaar en ligt het riool erin. Om dit moment te markeren, zal de afscheidnemende wethouder van verkeer - Harry van de Ven - een officiële handeling verrichten rond 16.00 uur op de driesprong Dorpstraat-Goirleseweg.

De onderhandelingen tussen LRG (Lijst Riel Goirle) met mogelijke coalitiepartners CDA, VVD en Pro Actief Goirle zijn volop aan de gang, maar er is nog geen witte rook.

“De gesprekken verlopen op ontspannen wijze” laat fractievoorzitter Bert Schellekens van LRG weten. “Om tot een goede samenwerking te komen is het van groot belang dat we zorgvuldig te werk gaan. We richten ons momenteel vooral op de inhoud van het bestuursakkoord en nog niet op de ‘poppetjes’. De uitwerking van het bestuursakkoord vordert gestaag en er zijn tot nog toe geen breekpunten” aldus de fractievoorzitter.